CREATIVE CONTENT STUDIO
Med finansieringslösningar


VILKA VI ÄR


Erfarenhetens vagga

Från att skapat förlagan till ICA Buffé, genom otaliga arrangemang på Almedalsveckan, som arrangör för över 150 mässor, flera branschgalor och ett 100- tal kampanjer och tidningsproduktioner har vi nu kommit till gränlöshetens land.


Dejan, Peter, Gustav, Annelie, Monica och Victoria + ett 30 tal frilansande kamrater med erfarenhet från kunder som ICA, Rikoh, Trä och Möbelföretagen, Nyföretagarcentrum, Easyfairs, PRO, Svenska Franchiseföreningen, COOP och många fler finns nu till ert förfogande för kommande kampanjer, event och content produktioner.

Vi skapar ert Content

Vi är contentproducenter som hjälper er med innehåll i alla era kanaler. 


Från nationella kampanjer till daglig uppdatering av era sociala flöden. Vi hjälper er öka attraktionskraften i era erbjudanden, skapa intresse för affärer, nå ut till fler presumtiva kunder, positionera ert varumärke och uppdaterar ert marknadsföringsflöde genom en dedikerad konsult


ERBJUDANDE

Nyhetsbrev


Vi vet vad som attraherar era mottagare. Vi hjälper er med allt från analys och strategi till planering och produktion av allt innehåll i era kommande nyhetsbrev


Vår säljavdelning hjälper er finansiera era nyhetsbrev genom att upplåta plats till era samarbetspartners, leverantörer och övriga annonsörer


ERBJUDANDE

Kostnadsfri tidning


En egen print eller digital tidning till er hemsida, sociala kanaler, direktadresserad mot er målgrupp


Vår säljavdelning kontaktar era samarbetspartners och leverantörer för medverkan med artikel eller annons i er tidning 

Nyhetsbrev & Tidning

1.


Möte om produktion. Vi går igenom ert behov och visar på möjligheter, bestämmer upplaga, spridning, innehåll och utgivningsdatum

2.


Våra journalister tar över arbetet och vår grafiker gör ett första utkast på tidning/nyhetsbrev.

Vi intervjuar och skriver artiklar och reportage

3.


Vi utser en säljledare som kontaktar samarbetspartners och leverantörer. Annonsförsäljningen ligger till grund för våra produktions kostnader. 

4.


Efter ca 4-5 veckor är allt klart.

Efter ert godkännande sprider vi tidningen/nyhetsbreven i överenskomna kanaler vare sig det är en E-tidning eller print tidning

VARFÖR EGEN TIDNING


Kundtidningen förmedlar nytta, har lång livslängd och läses ofta av flera på företaget. Med en kundtidning kan man på ett kostnadseffektivt sätt berätta och informera, bygga relationer och stärka företagets varumärke. Vi producerar kundtidningen som distribueras via print och/eller publiceras som e-magasin för mobil/läsplatta/dator.


Kundtidningar och magasin bygger relationer, driver merförsäljning och skapar lojalitet. 


En stark relation till kunden är nyckeln i de flesta framgångar. Vägen dit är sällan kantad av tur utan snarare av att relationen är gynnsam för båda parter. Det handlar om att visa ett genuint intresse för sin kund. VI hjälper dig att förädla din kundrelation genom innehåll som engagerar och entusiasmerar.


Vi hjälper dig planera, producera och distribuera kreativt och engagerande innehåll som driver din försäljning, bygger ditt varumärke och attraherar nya kunder genom en egen tidning. 

VARFÖR
EGNA NYHETS BREV


Med nyhetsbrev får du direktkontakt med dina kunder där de får en anpassad kontakt med er som är lätt att utvärdera. 


Att bygga relationer är kärnan i att göra affärer. Ett nyhetsbrev är den självklara vägen som kan förmedla värdefull information och som når era befintliga och presumtiva kundgrupp. 


Ditt nyhetsbrev stärker relationerna och kan öka försäljningen med begränsad ansträngning från din sida, bara innehållet är det rätta och tilltalande för läsarna. 


Nyhetsbrev bygger ert varumärke genom att vara relevanta i kundens vardag. Dessutom får kunderna ta del av de senaste nyheterna utan att behöva göra någon extra insats själva. Nyhetsbrev skapar lojalitet hos dina kunder som sen blir svår att bryta.


Vi hjälper dig planera, producera och distribuera kreativt och engagerande innehåll som driver din försäljning, bygger ditt varumärke och attraherar nya kunder genom era nyhetsbrev